GOveteran är ett auktoriserat bemanningsföretag genom Almega. Det är din garanti för att vi följer gällande lagar och regler för bemanningsbranschen. Läs kraven nedan för att bli en auktoriserad medlem.

För att bli auktoriserad måste företagen uppfylla följande villkor:

 • Utövar verksamhet inom bemanningsområdet sedan minst 12 månader
 • Följer Bemanningsföretagens stadgar
 • Följer Bemanningsföretagens Etiska Regler
 • Är bunden av kollektivavtal för det avtalsområde inom vilket företaget verkar (*)
 • Tillämpar minst Bemanningsföretagens Allmänna Leveransvillkor
 • Omfattas av Bemanningsföretagens ansvarsförsäkring eller motsvarande
 • Har fastställd jämställdhetsplan, (om det krävs enligt lag)
 • Säkerställer att underleverantör är momsregistrerad, erlägger skatter och avgifter, omfattas av underleverantörsförsäkring och är bunden av kollektivavtal för anställd personal*)
 • Minst en person i ledande ställning i företaget har genomgått Bemanningsföretagens särskilda auktorisationsutbildning
 • Synliggör att det är ett Auktoriserat Bemanningsföretag i sin marknadsföring och platsannonsering
 • Företer det senaste årsbokslutet
 • Genomgår auktorisationsnämndens årliga granskning

bli en auktoriserad medlem