GOveteran är ett rekrytering- och bemanningsföretag för personal som kommit längre i karriären.

GOveteran är specialiserat på senior kompetens på arbetsmarknaden. Vi är Sveriges första rekrytering- och bemanningsföretag för seniorer grundat år 2005. Våra ambitiösa och yrkesskickliga seniorer är snabbt på plats för att utföra jobbet.

Bemanning

Behöver du tillfällig personal vid arbetstoppar, semestrar, föräldraledigheter eller för andra akuta behov?
GOveteran är specialiserat på senior kompetens på arbetsmarknaden. Låt oss bistå dig med specialistkompetens när du behöver den!

 

Läs mer om GOveteran Bemanning.

GOveteran Bemanning företagstjänst

Rekrytering

GOveteran är ett rekryteringsföretag för personal som kommit längre i karriären. En rekrytering handlar inte bara om att täcka ett behov. Minst lika mycket är det ett tillfälle att vitalisera organisationen och få in nya erfarenheter, rutiner och kompetenser.

Läs mer GOveteran Rekrytering

GOveteran rekrytering företagstjänst

Omställning

GOveteran erbjuder omställningsprogram för senior 40+, som av olika anledningar ska söka ett nytt arbete. Våra tjänster ger deltagaren professionellt och individuellt stöd för att finna en ny lösning så snabbt som möjligt. Vårt arbete är praktiskt och målinriktat.

Läs mer om GOveterans Omställningsprogram.

GOveteran omställning företagstjänst

Ring för mer information på 010-10 10 163!