Har du behov av en senior legitimerad lärare eller rektor?

Har ni behov av att hyra senior lärare eller annan skolpersonal? Vi på GOveteran lärarbemanning har många seniora lärare och duktiga pedagoger som är registrerade med sina CV hos oss. Att hyra en äldre eller pensionerad lärare innebär att man kan snabbt täcka upp för sjukdom eller andra problem som uppstår när er skola får akut lärarbrist pga. av sjukdom eller liknande.

När du bestämmer dig för att hyra lärare av GOveteran lärarbemanning och rekrytering för att fylla ditt resursbehov betalar endast för den tid som personalen är i tjänst. Vill du hyra lärare under en hel termin eller ett läsår skrivs avtal, pris och fakturering sker därmed löpande under den avtalade perioden. Vår personal har självfallet avtalsenlig lön utifrån Almegas läraravtal med bemanningsföretagen. När du hyr lärare eller annan personal från GOveteran tar vi hela ansvaret för personalfrågor, och hanterar hela den administrativa processen.

Kontakta oss direkt. Att använda sig av lärarbemanning blir allt vanligare bland svenska skolor och ställer du höga krav på dina vikarier är GOveteran det självklara alternativet. Jenny Kronsjö har lång erfarenhet av skolans värld och har arbetat som både lärare och skolledare.

Kontakta Jenny

Jenny Kronsjö

Adress: Linnégatan 89C i Embassy House

Direkt: 070 - 788 69 49

Telefon direkt: 010 - 10 10 163

Mail: info@goveteran.se