Karl Gustav Hagelberg

Kalle är distriktsansvarig för GOveteran Dalsland och Värmland med huvudort Karlstad. Kalle arbetar med rekrytering, bemanning och försäljning. Han har mångårig erfarenhet som företagsledare. Hans specialområden ligger inom den klassiska verkstadsindustrin

Karl Gustav Hagelberg på GOveteran

Kalle arbetar med rekrytering, bemanning och försäljning. Han har mångårig erfarenhet som företagsledare. Hans specialområden ligger inom den klassiska verkstadsindustrin. Kalle har stor erfarenhet av legotillverkning, personalhantering och företagsutveckling. Han har haft rådgivande roller och varit mentor till verkställande direktörer. 

Kontakta Karl Gustav

Lokalkontor: Karlstad

Adress: 

Telefon direkt: +46 708-370 100

Mail: kg.hagelberg@goveteran.se