The GOveteran GAzette no. 5

ROT och RUT-tjänster

The GOveteran GAzette no. 5

"Om nyttan med personal som kommit längre"

Ett svep över världen som kan intressera äldre på arbetsmarknaden

Denna månad händer det saker över allt. Det kokar och puttrar. Fler och fler inser att Sveriges äldre har framtiden för sig. 50 är det nya 30! Det föreslås nedtrappningstid i slutet av karriären. Den kallas Flexpension. Andra vill införa sänkta skatter för äldre. I Finland tror man på förtidspensionering. GOveterans betraktelse är en enkel nationalekonomisk.

Det finns punktskatter i Sverige på varor som inte bör förtäras t.ex. alkohol. Då priset är högre går efterfrågan ner. Utbud och efterfrågan, även kallat tillgång och efterfrågan, är två grundläggande begrepp inom nationalekonomin. Begreppen behandlar förhållandet mellan priset på en vara och den kvantitet som köpare och säljare av varan är villiga att handla med på en marknaden. Idag är löneskatten densamma mellan 0 år till 65 år. Där efter halveras den. Om man skulle sänka löneskatten på fler äldre skulle efterfrågan öka.

Vi på GOveteran vill därför införa en smartare löneskatt. Från 50 års ålder sänks lönekostnaden från 31,42 till 21,42. För att sen landa på 16,36 när man fyller 65. För de 80+ som är kvar på arbetsmarknaden fortsätter man att betala 6,15% i löneskatt.

Med ett sådant beslut skulle man ta bort åldersdiskrimineringen på arbetsmarknaden. Vad tycker du om det? Vad tycker dina politiker om det? Kan det som funkar på sprit, kan det då funka för äldre på arbetsmarknaden?

Flexpension

Högre inbetalningar till din tjänstepension och större möjlighet att gå ner i tid åren innan pensionsålder. Det är huvuddelarna i det nya systemet med flexpension. Förmånen innebär dels att arbetsgivaren gör en extra avsättning till tjänstepensionen, som kommer alla till del, och dels ökade möjligheter att gå ned i arbetstid när du närmar dig pensionering.  

flexpension goveteran

För och emot

Flexpension ger ökade möjligheter att välja hur arbetslivet ser ut när man blir äldre. Samtidigt blir lönen lägre om man väljer att gå ner i arbetstid, vilket i sin tur kan leda till lägre allmän pension, sjukpenning och föräldrapenning. Vad man gör är att ta en del av löneutrymmet i dag och flyttar framåt i tiden. Man bör fråga sig själv om man har råd med detta.

Läs mer: https://www.almega.se/politik-och-ekonomi/flexpension

Sänkt skatt för pensionärer

För pensionärer så vill moderaterna ta bort det som kallas pensionärsskatten för alla inkomster upp till knappt 170 000. För de som fortsätter att arbeta så sänker vi skatten redan vid 64 års ålder. Dessutom tar de bort löneskatten som regeringen införde för äldre", säger Moderaternas ekonomiskpolitiske talesperson Ulf Kristersson

Goveteran gazette no 5Enligt Kristersson är tanken bakom förslagen att på sikt stärka pensionerna genom att fler arbetar högre upp i åldrarna.
 
Läs mer: http://www.di.se/nyheter/moderaterna-vill-ha-sankt-skatt-for-aldre/

Arbetsmarknaden för äldre i grannlandet Finland

I Finland väljer man att hantera utmaningen med att många äldre inte kommer in på arbetsmarknaden med en förtidspensioneringsreform. Ganska långt ord där. Lex Lindström, den finska Pensionsslussen funkar såhär:

Åtgärden är ett engångsundantagsförfarande för att ge människor på över 60 år, som varit arbetslösa i över fem år, möjlighet att gå i pension i förtid. Även i Finland har de äldre svårt att komma in på den finska arbetsmarknaden. I Finland i juli 2016 var 378 400 arbetslösa arbetssökande.
Långtidsarbetslösa, dvs en sammanhängande period av minst en arbetslös arbetssökande år som var i juli var 127 200, vilket är 14 100 fler än året innan. I Finland i juli förra året uppgick det till 34 900 långtidsarbetslösa över 60 år. Av dem cirka 4 800 har varit arbetslösa i mer än fem år. 

Varför heter det Lex Lindström?

Den har fått namn efter Minister Jari Lindström 53 år. Han kommer från Kuusankoski i södra Finland, en av de många bruksorter som blivit offer för omstruktureringen inom skogsindustrin. Han arbetade i många år för skogsbolaget UPM, som bland annat ägde pappersfabriken Voikkaa i hans hemort Kuusankoski. Man har kunnat läsa hur nedläggningen av fabriken år 2006 påverkade den lilla orten med knappt 20 000 invånare. Skogsindustrin i Finland kämpar med omstruktureringar som gjort tiotusentals pappersarbetare arbetslösa.

Lindström var tidigare vice förtroendeman i pappersarbetarnas fackförbund som i praktiken var en del av det socialdemokratiska partiet. Kuusankoski var då socialdemokraternas enda starka fäste i Finland utanför de stora städerna. När Voikkaa stängdes blev även Jari Lindström arbetslös. Missnöjet med socialdemokraterna bland partiets kärntrupper är en av förklaringarna till Sannfinländarnas framgångar. Efter stängningen av Voikkaa jobbade Jari Lindström under flera år på korttidskontrakt vid närliggande skogsindustrier innan han år 2011 lyckades bli invald i riksdagen för Sannfinländarna.
Sannfinländarna (finska: Perussuomalaiset, ordagrann översättning "Grundfinländarna", "Bottenfinländarna" eller "Basfinländarna") är ett nationalistiskt och högerpopulistiskt politiskt parti i Finland. Partiet blev Finlands tredje största i riksdagsvalet 2011, då det mer än fyrfaldigade sitt väljarstöd.

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Sannfinl%C3%A4ndarna

 

Ha en fortsatt trevlig maj månad!

- Michael Strauss, VD GOveteran