Människor ur olika generationer bör spenderar mer tid med varandra!

I en färsk undersökning av McCann Worldgroup – ”The Truth about Age” (släppt september 2017) – har 24.000 respondenter över hela världen fått forma den sanna bilden av ålder. Tre tydliga slutsatser:

1. Det GÅR INTE att segmentera människor efter kronologisk ålder.

2. Äldre och yngre missförstår (alltför ofta) varandra.

3. Vägen framåt (med hänvisning till punkt 2) är att människor ur olika generationer spenderar mer tid med varandra.

Läs mer här!