Är du intresserad av att veta mer om arbete efter 65, eller är du redan pensionär och undrar hur arbete kan kombineras med att ta ut pension? är du en pensionsvägrare?

De $tora fördelarna med att jobba som 65+ är mer kvar efter $katt!

En stor fördel med att jobba efter pensionen är att du helt enkelt får behålla mer av din lön. Arbetar du det år du fyller 66 år eller åren därpå har du nämligen rätt till ett förhöjt jobbskatteavdrag. Du får också ett förhöjt grundavdrag på din lön. Det innebär att du endast behöver betala cirka 8% i skatt på en lön upp till 196 000 kronor. Mer information här! 

Arbetar du samtidigt som du tar ut din pension kommer ditt skatteavdrag att göras enligt två olika skattekolumner. Mer information här! 

Jobba på egna villkor efter pensionen

Är du intresserad av att jobba som pensionär? GOveteran har en mängd olika uppdragsgivare som söker din kompetens. Det kan vara allt från städning och hantverk hos privatpersoner till att hjälp företag med bokslutet. Hos oss bestämmer du själv när och hur ofta du vill arbeta. Det kallar vi frihet!