RUT-avdraget
(Rengöring, Underhåll och Tvätt)


Alla som uppfyller villkoren har möjlighet att få skattereduktion med 50 procent av arbetskostnaden för RUT-tjänster. Maxbeloppet på din skattereduktion är beroende av din ålder. Är du under 65 år kan du få skattereduktion för max 25 000 kronor/år. Är du över 65 år har du möjlighet att få skattereduktion för max 50 000 kronor/år. Du kan även få skattereduktion för de RUT-tjänster du köper till dina föräldrar.

För att få RUT-avdrag måste vissa kriterier uppfyllas:

Du har fyllt 18 år när arbetet utförs.
Du är bosatt i Sverige, eller betalar skatt i Sverige för minst 90 procent av din inkomst.
Du betalar skatt i Sverige.
Du eller någon utav dina föräldrar använder fastigheten, helt eller delvis, som din/sin bostad.
Du är den som står som betalare för arbetet. Det vill säga att även om det är du som nyttjar bostaden så är du inte berättigad till något skatteavdrag ifall det är någon annan som betalt fakturan.
RUT-tjänster

ROT-avdraget
(Reparation, Ombyggnad och Tillbyggnad)


Alla personer som uppfyller villkoren kan få upp till 50 000 kronor i skattereduktion för utförda ROT-tjänster. Skattereduktionen kan du endast få för själva arbetskostnaden och gäller till exempel inte material. Du kan få skattereduktion för 30 procent av arbetskostnaden och max 50 000 kronor totalt per år. Det innebär att någon som nyttjat ROT-avdraget fullt ut, och alltså får skattereduktion med 50 000 kronor, har köpt ROT-tjänster för totalt 166 666 kronor innan skatteavdrag.

För att få ROT-avdrag måste vissa kriterier uppfyllas:

Du har fyllt 18 år när arbetet utförs.
Du är bosatt i Sverige.
Du betalar skatt i Sverige.
Du äger bostaden. Detta innebär att det till exempel inte är möjligt att få ROT-avdrag för arbete som utförts i en hyresrätt. Om du bor i en bostadsrätt så kan du göra avdrag för arbete som utförs invändigt. Avdrag för inglasning av balkong i en bostadsrätt går alltså inte.
Du använder fastigheten, helt eller delvis, som din bostad.
Du kan också ringa Skatteverket på tel. 0771–567 567 alternativt gå in på deras hemsida.
RUT-tjänster