Vår Vision

GOveteran vill verka för att tillvarata den erfarenhet och rutin som finns i vuxna generationer. GOveteran vill verka för generationsöverskridande kunskapsöverföring. GOveteran vill motarbeta fördomar och integrera åldrar. Vi visar att den vuxna delen av befolkningen har framtiden för sig. Vi jobbar för mångfald med blandade åldrar istället för enfald. I livets andra halvlek finns erfarenhet, rutin och kompetens i allt som görs. Visdom och kunskap kostar inte extra.