Vår Vision

GOveteran vill verka för att tillvarata den erfarenhet och rutin som finns i vuxna generationer. GOveteran vill verka för generationsöverskridande kunskapsöverföring. GOveteran vill motarbeta fördomar och integrera åldrar. Vi visar att den vuxna delen av befolkningen har framtiden för sig. Vi jobbar för mångfald med blandade åldrar istället för enfald. I livets andra halvlek finns erfarenhet, rutin och kompetens i allt som görs. Visdom och kunskap kostar inte extra. Istället för en kurva eller linje, se ditt yrkesliv som ett träd. Det har ett rotsystem (uppväxt, utbildning osv), en stam (kärnkompetenser) och sedan grenar på olika höjd och i varierande tjocklek – anställningar, projekt, gig osv – från vilka frukten kan skördas. Frukten är förutom lön, alla former av utkomst såsom lärdomar, kontakter, insikter och framsteg. Dvs saker som kommer både dig själv och din omgivning till del. Trädet blir stadigare för varje år som går, tydliggör din utvecklings många riktningar på ett naturligt sätt – och utgör som metafor en organisk helhet där alla delar har betydelse för densamma.