Ofta handlar vårt arbete inom hemservice och hemhjälp om att vi kompletterar hemtjänsten. Kanske handlar det om att vara en bra medmänniska genom närvaro här och nu, empati och tålamod.

Det innebär i flera fall att våra veteraner hjälper en medmänniska till ett aktivare och mer socialt liv genom att vara del av den äldres vardag med hjälp i vardagliga sysslor eller delaktighet i aktiviteter.

Vi är ett extra socialt nätverk och en hjälpande hand.

Gör en intresseanmälan!