GOveteran ser början där andra ser slutet.

Beställningsvillkor

 
 1. Debitering sker per påbörjad timme. Minidebitering för enstaka uppdrag 4 timmar per tillfälle.
 2. Avbokning av uppdrag senare än 24 timmar innan uppdrag är påbörjat, debiteras med 50% av ordervärdet.
 3. I de fall GOveteran måste inskaffa material eller komplettera material för uppdragets utförande
  debiteras ordinarie timdebitering, milersättning samt 20% administrativ avgift på inköpta varor.
 4. Entreprenören/GOveteran övertar inte Byggherrens/Beställarens miljöansvar.
 5. För det fall GOveteran tillhandahåller tjänster åt en kund som i sin tur tillhandahåller ett fordon åt
  GOveteran som en del i GOveteran utförande av uppdraget skall följande gälla: 1. Det åligger
  kunden att se till att fordonet är helförsäkrat. 2. GOveteran eller de anställda eller konsulter som
  utför uppdraget åt kunden ansvarar inte gentemot kund eller tredje man för de person- eller sakskador
  som skulle kunna uppstå i samband med framförandet av fordonet.
 6. Faktureringsavgift tillkommer med 49 kr.
 7. Din beställning omfattas av Allmänna Bestämmelser Personaluthyrning, ABPU-10. Du godkänner att GOveteran sparar och hanterar dina uppgifter enligt vår integritetspolicy.
 8. Vid löpande uppdrag gäller 1 månads uppsägningstid.
 9. Kund förbinder sig att inte diskutera pris direkt med senioren/konsulten eller kontraktera senioren/konsulten vid sidan av GOveteran för en tid av ett (1) år efter senaste presentationen av senioren/konsulten eller efter att senaste uppdraget är slutfört av senioren/konsulten. Det åligger Kunden att se till att åtagandet i denna punkt även respekteras och följs av bolag eller personer närstående till kund.
 10. Vid utnyttjande av Skatteavdrag är det kundens ansvar att han eller hon uppfyller villkoren för att få
  ROT/RUT-avdrag. Om Skatteverket avvisar GOveteran begäran av ROT/RUT-skattereduktion, debiteras
  kunden det utestående beloppet plus en administrationsavgift motsvarande 15% av det sökta beloppet.

Hyr en Pensionär

Bli först med att få ta del av alla våra nyheter och erbjudanden.

Hyr en pensionär! Ingen utmaning är för stor. Vi börjar med att lyssna! GOveteran är Sveriges första veteranbemanningsföretag grundat 2005

Copyright © 2023 GOveteran ROT- och RUT-tjänster samt senior bemanning och rekrytering till företag.