GOveteran - Seniorbemanning

Avlasta din vardag med hushållsnära tjänster och seniorbemanning!

Privat Företag

Om GOveteran

Vi är Sveriges första veteranbemanningsföretag! 2005 var GOveteran en av de första, idag är vi en av de främsta.
Våra ambitiösa och yrkesskickliga seniorer hjälper gärna att få ihop vardagen. Hemma hos dig kan vi bl a. städa, ta hand om trädgårdsskötseln, snickra, måla, tvätta och stryka, passa barn, vara läxhjälp och sällskap till dig som är äldre. På ditt företag ger vår kompetens, erfarenhet och rutin dig stor affärsnytta.

Vår Histora

GOveteran är Sveriges första veteranbemanningsföretag grundat 2005. Ingen har längre erfarenhet än GOveteran att överträffa dina förväntningar som kund. ”GO” i GOveteran kommer från det asiatiskt brädspelet GO från 500 …

Vår Vision

Vår Vision GOveteran vill verka för att tillvarata den erfarenhet och rutin som finns i vuxna generationer. GOveteran vill verka för generationsöverskridande kunskapsöverföring. GOveteran vill motarbeta fördomar och integrera åldrar. …

1.833
Antal utförda uppdrag 2022
69
Antal orter där GOveteran finns
97 %
Kundnöjdhet
24.649
Aktiva GOveteraner