Beställningsvillkor

Dessa beställningsvillkor gäller från och med 2017-01-01 tillsvidare

 1. Debitering sker per påbörjad timme. Minidebitering för enstaka uppdrag 4 timmar per tillfälle.
 2. Avbokning av uppdrag senare än 24 timmar innan uppdrag är påbörjat, debiteras med 25% av ordervärdet.
 3. I de fall GOveteran måste inskaffa material eller komplettera material för uppdragets utförande
  debiteras ordinarie timdebitering, milersättning samt 20% administrativ avgift på inköpta varor.
 4. Entreprenören/GOveteran övertar inte Byggherrens/Beställarens miljöansvar.
 5. För det fall GOveteran tillhandahåller tjänster åt en kund som i sin tur tillhandahåller ett fordon åt
  GOveteran som en del i GOveteran utförande av uppdraget skall följande gälla: 1. Det åligger
  kunden att se till att fordonet är helförsäkrat. 2. GOveteran eller de anställda eller konsulter som
  utför uppdraget åt kunden ansvarar inte gentemot kund eller tredje man för de person- eller sakskador
  som skulle kunna uppstå i samband med framförandet av fordonet.
 6. Faktureringsavgift tillkommer med 30 kr.
 7. Uppdrag till företag eller föreningar omfattas av Allmänna Bestämmelser Personaluthyrning, ABPU-10.
 8. Vid löpande uppdrag gäller 1 månads uppsägningstid.
 9. Kund förbinder sig att inte diskutera pris direkt med senioren/konsulten eller kontraktera senioren/konsulten vid sidan av GOveteran för en tid av ett (1) år efter senaste presentationen av senioren/konsulten eller efter att senaste uppdraget är slutfört av senioren/konsulten. Det åligger Kunden att se till att åtagandet i denna punkt även respekteras och följs av bolag eller personer närstående till kund.
 10. Vid utnyttjande av Skatteavdrag är det kundens ansvar att han eller hon uppfyller villkoren för att få
  ROT/RUT-avdrag. Om Skatteverket avvisar GOveteran begäran av ROT/RUT-skattereduktion, debiteras
  kunden en administrationsavgift motsvarande 15% av det sökta beloppet.