Om Företaget GOveteran

GOveteran ser början där andra ser slutet.
Bemanningsföretaget med personal som kommit längre.

OM GOVETERAN

Vi är Sveriges första veteranbemanningsföretag! 2005 var GOveteran en av de första, idag är vi en av de främsta.
Våra ambitiösa och yrkesskickliga seniorer hjälper gärna att få ihop vardagen. Hemma hos dig kan vi bl a. städa, ta hand om trädgårdsskötseln, snickra, måla, tvätta och stryka, passa barn, vara läxhjälp och sällskap till dig som är äldre. På ditt företag ger vår kompetens, erfarenhet och rutin dig stor affärsnytta.

GOveteran är Sveriges första veteranbemanningsföretag grundat 2005. Ingen har längre erfarenhet än GOveteran att överträffa dina förväntningar som kund.

”GO” i GOveteran kommer från det asiatiskt brädspelet GO från 500 f. Kr som är det äldsta spelet i världen som fortfarande spelas på samma sätt. En ”veteran” är en erfaren yrkesman eller yrkeskvinna.

Michael Strauss grundade GOveteran och är utbildad civilekonom, och hamnade i bemanningsbranschen när den blev laglig i mitten på 1990-talet. Han blev inspirerad av en arbetskamrat som fick idén redan i slutet på 1980-talet. Michael har också egen erfarenhet av åldersdiskriminering:

– Jag skulle byta jobb i 40-årsåldern. Plötsligt blev anställningsintervjun avbruten eftersom jag inte hade riktigt rätt profil, så de ville spara min och deras tid. När jag ringde tillbaks för att få en förklaring sade de ordagrant: ”Nej, vi har valt att gå vidare med en annan, yngre sökande.”– Jag blev lite förvånad, sur och arg, och började höra efter med folk i min omgivning, och det visade sig att många hade samma erfarenhet. Bemanning gifte sig kompetens, erfarenhet och rutin och pang så föddes GOveteran.

Vår Vision

GOveteran vill verka för att tillvarata den erfarenhet och rutin som finns i vuxna generationer. GOveteran vill verka för generationsöverskridande kunskapsöverföring. 

GOveteran vill motarbeta fördomar och integrera åldrar. Vi visar att den vuxna delen av befolkningen har framtiden för sig. Vi jobbar för mångfald med blandade åldrar istället för enfald. 

I livets andra halvlek finns erfarenhet, rutin och kompetens i allt som görs. Visdom och kunskap kostar inte extra. Istället för en kurva eller linje, se ditt yrkesliv som ett träd. 

Det har ett rotsystem (uppväxt, utbildning osv), en stam (kärnkompetenser) och sedan grenar på olika höjd och i varierande tjocklek – anställningar, projekt, gig osv – från vilka frukten kan skördas. Frukten är förutom lön, alla former av utkomst såsom lärdomar, kontakter, insikter och framsteg. 

Dvs saker som kommer både dig själv och din omgivning till del. Trädet blir stadigare för varje år som går, tydliggör din utvecklings många riktningar på ett naturligt sätt – och utgör som metafor en organisk helhet där alla delar har betydelse för densamma.

Kontakta mig!

Hyr en Pensionär

Bli först med att få ta del av alla våra nyheter och erbjudanden.

Hyr en pensionär! Ingen utmaning är för stor. Vi börjar med att lyssna! GOveteran är Sveriges första veteranbemanningsföretag grundat 2005

Copyright © 2024 GOveteran ROT- och RUT-tjänster samt senior bemanning och rekrytering till företag.